Maskinhall tagen i bruk

2023-05-01
Nu är den nya maskinhallen färdigställd. Det är en bra lösning med personal- och verkstadsutrymmen för Rimforsa Skog AB.

Maskinhall tagen i bruk

I maskinhallen har man nu tillgång till verkstad för underhåll och tvätt av maskiner och bilar. Det finns en spolplatta under tak med miljögodkänd oljeavskiljare. Här finns också pannrum och förrådsutrymmen.