Skogsvård

Vi utför skogsvårdsarbeten såsom markberedning, plantering, viltskyddsbehandling, röjning och hyggesrensning.

Plantering

Vi utför plantering av både täckrotsplantor och barrotsplantor. För bästa resultat bör markberedning vara genomförd. Behöver du hjälp med markberedning kan vi även ombesörja det.

Röjning

Vi genomför:

  • Ungskogsröjning
  • Förberedande röjning inför gallring (för att få upp medelstammen och öka effektiviteten på skördaren).
  • Hyggesrensning - Förberedelse inför slutavverkning för att underlätta för maskininsatsen.

Markberedning

 Vi har en traktorburen dubbel fläckmarkberedare som lämpar sig för mindre hyggen där terrängen inte är allt för svår.

Uppdrag

Vi åker gärna ut och tittar på ditt uppdrag. Därefter lämnar vi ett kostnadsförslag.  Kontakta oss!