Rundvirke

Handel med rundvirke

Vi förmedlar och handlar med massaved och timmer av både barrträ och lövträ. Till Sverige importerar vi massaved och timmer från Baltikum och Ryssland.

I vårt tyska dotterbolag jobbar vi huvudsakligen med export av ekkubb och ektimmer men avverkar och säljer även massaved och timmer på den lokala marknaden.Kontakta oss