Rundvirke

Handel med rundvirke

Vi förmedlar och handlar med massaved och timmer av både barrträ och lövträ.

I vårt tyska dotterbolag jobbar vi huvudsakligen med avverkning och säljer massaved och timmer i Tyskland och till omkringliggande länder. Kontakta oss