Markgubbe

En markgubbe behövs för att anläggningsarbetet skall bli effektivt. Markgubben assisterar grävmaskinistens arbete med det som behövs göras runt omkring vid ett markarbete. Det kan vara att lägga rör, ledningar, packa marken, köra med padda och dylikt. Med markgubbens hjälp underlättas arbetet för grävaren och hela arbetsprocessen effektiviseras.

Utbildning

Vi uppdaterar och ser till att vår personal har den utbildning "Arbete på väg" som krävs. Utbildningen uppdateras vart femte år.

Vi har resurserna

Behöver du en markgubbe till ditt anläggningsarbete? Vi erbjuder markgubbar som är vana att assistera grävmaskinistens arbete.

Mer information

Kontakta oss!