Arboristtjänst

Tjänst med försäkring

Vi utför säker nedtagning av svåra träd, kronutglesning och andra arboristjobb. Med vår kompetens och erfarenhet räddar vi byggnader och tak när det är dags att fälla träd. Vi kan även ta hand om borttransport av virke och grenar om ni så önskar. Självklart har vi heltäckande ansvarsförsäkring. Dessutom har vi samarbete med ett företag som kan fräsa bort stubbar som ni vill bli av med. 

Certifierad arborist

Vi har självklart en certifierad arborist.

 

Trädvård som vår arborist utför: 

  • Borttagning av grenar som är en fara för människor och/eller trafik.
  • Nedtagning av större träd som inte kan avverkas med maskiner eller fällas på vanligt sätt.
  • Nedtagning av träd i nära anslutning till hus eller väg där delarna måste plockas ned med lift eller vinschas ner.
  • Uppstamning av träd där grenar är i vägen för byggnader.
  • Utglesning av trädkronor för att göra träden mer stormfasta.
  • Fällning av träd där vinsch krävs för att kunna fälla träden åt rätt håll.
  • Nedtagning av träd som lutar eller har fallit mot en byggnad.
  • Upparbetning och borttransport av virke och grenar.
  • Hamling av träd.

Vad är en arborist?

Orter med arboristtjänster

Småland och Östergötland
Vårt arbetsområde sträcker sig från från Kalmar till Linköping. Vi genomför ofta arboristtjänster i Linköping, Vimmerby, Oskarshamn, Kalmar med omnejd. 

Rutavdrag

Du har rätt till rutavdrag för själva arboristtjänsten. 

Boka trygg arboristtjänst!

Vi på Rimforsa Skog AB har full ansvarsförsäkring. Vi har dock inte behövt använda den sedan starten 2006. Boka arboristtjänst!

Stubbfräsning

Vi hjälper också till att ta bort stubbar. Så boka även stubbfräsning hos oss. 

Välkommen att kontakta oss på Rimforsa Skog AB!Film Trädfällning - Rimfora Skog