Rimforsa Skog

Rimforsa Skog AB startades för att förvalta och praktiskt sköta familjens egna skogsfastigheter. För att leva upp till en hög ambitionsnivå beträffande fastigheternas skötsel har vi skaffat oss kompetens och maskinutrustning.

Vision och mission

Trippel bottom line, ekologisk-, social- och ekonomisk hållbarhet.

Våra certifieringar

Logo pefc - Rimforsa Skog

PEFC - ett uthålligt skogsbruk

PEFC-certifiering innebär en garanti för att PEFC-certifierade skogar vårdas enligt de krav som ställs för naturvårdsanpassat  och bärkraftigt skogsbruk enligt officiella kriterier som antagits inom det europeiska skogspolitiska samarbetet Forest Europe.

I Sverige genomför Swedac garanteras en effektiv kontroll av PEFC-certifierad skog, entreprenörer och företag genom revision av tredjepartscertifierare som är godkända av det oberoende ackrediteringsorganet Swedac.

Certifiering arboristtjänst

Certifiering arboristtjänst

Auktorisation för arboristtjänst innebär kompetens för professionell fällning, trädvård och beskärning med hjälp av säkringsteknik och trädklättring. Nästa certifiering sker i april 2020. 

Certifiering arboristtjänst