Rimforsa Skog

Rimforsa Skog AB startades för att förvalta och praktiskt sköta familjens egna skogsfastigheter. För att leva upp till en hög ambitionsnivå beträffande fastigheternas skötsel har vi skaffat oss kompetens och maskinutrustning som vi även erbjuder andra fastighetsägare och skogsbolag. 

Vision och mission

Trippel bottom line, ekologisk-, social- och ekonomisk hållbarhet. 

Vårt skogsvårdsteam

Personalen är vår styrka. Idag är vi sju medarbetare som jobbar motormanuellt med skogsvård. Vi vill hävda att vi har ett kompetent, proffsigt och effektivt skogsvårdsteam vilket gör att vi kan erbjuda konkurrenskraftiga priser. Personalen utbildas fortlöpande i de miljöutbildningar som hör till våra certifieringar. Vi har en individuell utvecklingsplan för alla anställda. 

Samarbetspartners

Våra certifieringar

Logo pefc - Rimforsa Skog

PEFC - ett uthålligt skogsbruk

PEFC-certifiering innebär en garanti för att PEFC-certifierade skogar vårdas enligt de krav som ställs för naturvårdsanpassat  och bärkraftigt skogsbruk enligt officiella kriterier som antagits inom det europeiska skogspolitiska samarbetet Forest Europe.

I Sverige genomför Swedac garanteras en effektiv kontroll av PEFC-certifierad skog, entreprenörer och företag genom revision av tredjepartscertifierare som är godkända av det oberoende ackrediteringsorganet Swedac.

Vårt certifieringsnummer är 2076. 

Certifiering arboristtjänst

Certifiering arboristtjänst

Auktorisation för arboristtjänst innebär kompetens för professionell fällning, trädvård och beskärning med hjälp av säkringsteknik och trädklättring. Nästa certifiering sker i hösten 2020. 

Certifiering arboristtjänst