Manuell huggning

Rimforsa skog utför motormanuell avverkning. Detta görs med fördel vid mindre avverkningar samt vid naturvårdshuggningar. 

Mindre avverkningar

  • huggning av fröträd
  • framfällning till skördare
  • avverkning av övergrova träd
  • losskapning av vindfällen
  • huggning av vindfällen

Naturvårdshuggningar

  • friluftsområden
  • naturbetesmarker
  • områden med känslig mark
  • områden som gränsar till bebyggelse