Projekt - Hållbar utveckling

2020-08-27
Vi har under våren deltagit i ett hållbarhetsprojekt som är ett samarbete mellan fristående Sparbanker i Östergötland och Linköpings Universitet. Det syftar till att utveckla ett hållbart företagande. Hållbart såväl socialt som ekologiskt och ekonomiskt.

Projekt - Hållbar utveckling