Släntklippning

2022-09-13
Vårda och håll rent vägrenar och slänter. Vi släntklipper nu dikesrenar och når med vår maskinpark upp till 6,5 meter från vägkant. Kontakta oss så hjälper vi till och löser ditt uppdrag.

Släntklippning

Kontakta oss

Telefon 0494-122 40
info@rimforsaskog.se