Till Rimforest startsida

Skogsvård


Planta Ask  Tallskog


Vi kan hjälpa dig med skogsvårdsjobb såsom plantering, röjning, hyggesrensning och markberedning.

Plantering

Vi utför plantering av både täckrotsplantor och barrotsplantor. För bästa resultat bör markberedning vara gjord. Behöver du hjälp med markberedning kan vi även ombesörja det.

Röjning

Vi kan:

  • Ungskogsröjning
  • Förberedande röjning inför gallring för att få upp medelstammen och öka effektiviteten på skördaren.

Hyggesrensning

Förberedelse inför slutavverkning för att underlätta för maskininsatsen.

Vi kommer gärna och tittar och lämnar kostnadsuppskattning.

Markberedning

Vi har en traktorburen dubbel fläckmarkberedare som lämpar sig för mindre hyggen där terrängen inte är allt för svår.

Kontakta

Johnny Magnusson
Tel 070-5930122
E-post johnny@rimforsaskog.se