Till Rimforest startsida

Arborist - trädvårdsspecialist

Vad är en arborist?


Trädvård av den stora eken hos Rimforsa Skog Arborist 2 Arborist 3 Arborist 4

Arborist 5 Arborist 6 Arborist 7 Arborist 8


Vi utför nedtagning av svåra träd, kronutglesning och andra arboristjobb. Vi kan även ta hand om borttransport av virke och grenar om ni så önskar. Dessutom har vi samarbete med ett företag som kan fräsa bort stubbar som ni vill bli av med.

Exempel på trädvård som vår arborist utför:

  • Borttagning av grenar som är en fara för människor och/eller trafik.
  • Nedtagning av större träd som inte kan avverkas med maskiner eller fällas på vanligt sätt.
  • Nedtagning av träd i nära anslutning till hus eller väg där delarna måste plockas ned med lift eller vinschas ner.
  • Uppstammning av träd där grenar är i vägen för byggnader.
  • Utglesning av trädkronor för att göra träden mer stormfasta.
  • Fällning av träd där vinsch krävs för att kunna fälla träden åt rätt håll.
  • Nedtagning av träd som lutar eller har fallit mot en byggnad.
  • Upparbetning och borttransport av virke och grenar.
  • Hamling av träd.

         

 

Småland och Östergötland 

Vårt arbetsområde sträcker sig från från Kalmar till Linköping. 

Orter där vi ofta utför arboristjobb:

 
Linköping, Tranås, Eksjö, Vimmerby, Oskarshamn, Kalmar

TRYGG ARBORISTTJÄNST

 Se mer av arboristen jobb. >>

 

Kontakta

Johnny Magnusson
Tel 070-5930122
E-post johnny@rimforsaskog.se

Trädvård med arborist från Rimforsa Skog.